programování řídících systémů

Top reference » Bioplynová stanice (AMIT Adis+APT1000+4xAmini+Vizualizace PROMOTIC) - Farma Stonava

Objednatel - Petr Maciáš

Kompletní řízení bioplynové stanice. Ohřev fermentorů, strojovna bioplynu, automatické plnění (dávkování fermentorů z homogenizační nádrže a přečerpávání postupné až do skladovací nádrže) a regulace výkonu Kogenerační jednotky. Navíc i automatické dávkování homogenizační nádrže z jímek kejdy, vody a silážních šťáv.

Přehled Fermentory Strojovna Jímky

Servisní zásahy Doprava 10,-Kč/Km, Čas dopravy 400,-Kč/Hodina, Práce 800,-Kč/Hodina.

Software pro některé menší aplikace jsme schopni dodat do 3 dnů.

Vizualizace kreslíme přehledně s důrazem na pěkný vzhled a podobnost technologie. » ukázka » ukázka » ukázka » ukázka » ukázka

Novinky

31.01.2020 V roce 2019 realizace 141 zakázek. číst více

31.01.2020 V roce 2018 realizace 113 zakázek. číst více

23.02.2018 V roce 2017 realizace 117 zakázek. číst více

03.01.2017 V roce 2016 realizace 129 zakázek. číst více

05.09.2016 V roce 2015 realizace 115 zakázek. číst více