programování řídících systémů

Top reference » Vzduchový kompresor VTK1 kyslikárny (SIEMENS S7-300), Expanzní turbína kyslíkárny (SIEMENS S7-300 + TP177B) - MG Odra Gas, Vratimov

Objednatel - ASYC s.r.o , AUTEL s.r.o.

Vzduchový vysokotlaký kompresor s elektromotorem 12MW (6kV) + Atipumpážní regulace a ochrana + Provozní ochrany kompresoru. Vysoko otáčková expanzní turbína + Antipumpažní regulace a ochrana + Provozní ochrany. napojení navizualizační PC s SCADA InTouch.

Servisní zásahy Doprava 10,-Kč/Km, Čas dopravy 400,-Kč/Hodina, Práce 800,-Kč/Hodina.

Software pro některé menší aplikace jsme schopni dodat do 3 dnů.

Vizualizace kreslíme přehledně s důrazem na pěkný vzhled a podobnost technologie. » ukázka » ukázka » ukázka » ukázka » ukázka

Novinky

31.01.2020 V roce 2019 realizace 141 zakázek. číst více

31.01.2020 V roce 2018 realizace 113 zakázek. číst více

23.02.2018 V roce 2017 realizace 117 zakázek. číst více

03.01.2017 V roce 2016 realizace 129 zakázek. číst více

05.09.2016 V roce 2015 realizace 115 zakázek. číst více